> Contact


Untitled Document
Home
De cello
Zoek op provincie
Cello huren / kopen
Aanmelding docent
Mailinglijst
Contact
 


> Belangrijke e-mail adressen

Algemene informatie:
info@celloles.nl

Cello huren / kopen, advertenties:
sales@celloles.nl

Webdesign:
Artistic Media Services
info@artisticmediaservices.com

Het beantwoorden van e-mail heeft bij ons een hoge prioriteit. Celloles.nl streeft er naar om binnen 24 uur te reageren.

> Postadres

Celloles.nl
Nicolaas Maesstraat 31-2
1071 PM Amsterdam
Nederland

Algemene Voorwaarden


> De celloles.nl internetsite

Celloles.nl stelt het op prijs dat u geïnteresseerd bent in onze producten en een bezoek brengt aan onze internetsite. Hoewel de informatie op deze site permanent zo accuraat en actueel mogelijk wordt weergegeven, zijn wijzigingen in modellen, uitvoeringen, technische specificaties, adresgegevens, afbeeldingen, of andere informatie op deze site te allen tijde voorbehouden. Aan de inhoud van de celloles.nl internetsite kunnen derhalve op geen enkele wijze rechten worden ontleend.


> Copyright

Alle (auteurs-)rechten op de inhoud van deze internetsite, te weten alle teksten, afbeeldingen, software, of informatie in andere vorm, komen toe aan celloles.nl.

Informatie op deze internetsite, ongeacht de verschijningsvorm, zoals teksten, afbeeldingen, of software, mag niet worden gewijzigd, gereproduceerd, getransporteerd, of gedistribueerd zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van celloles.nl.


> Virussen en veiligheid

De celloles.nl internetsite wordt regelmatig gecontroleerd op (computer-)virussen, maar de afwezigheid van virussen die de werking van uw computer en/of programmatuur kunnen beïnvloeden kan helaas niet gegarandeerd worden.

Deze internetsite kan tevens links bevatten naar niet-celloles.nl sites. Celloles.nl is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze internetsites, of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan een aan deze site verbonden internetsite.


> Uw vragen, suggesties en commentaar

Celloles.nl wil geen vertrouwelijke informatie via deze internetsite ontvangen, of informatie die auteursrechtelijk of op andere wijze door u of door derden is beschermd. Elke vorm van informatie, in de vorm van suggesties, ideeën, etc die wij van u ontvangen wordt door celloles.nl gezien als niet-vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten. Celloles.nl behoudt zich het recht voor de door u gezonden informatie te gebruiken, te reproduceren, te wijzigen, te demonstreren, door te geven en te distribueren, ongeacht het doel.


> Door celloles.nl verzonden e-mail

Door celloles.nl verzonden informatie per e-mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Het vermenigvuldigen, openbaarmaken, verspreiden en/of verstrekken van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Celloles.nl staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mail, of voor tijdige ontvangst ervan. Aan de u toegezonden informatie kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Copyright © celloles.nl, Alle Rechten Voorbehouden